Gradski muzej Virovitica

Značaj Gradskog muzeja koji je od 1963. godine smješten u Dvorcu Pejačević vidljiv je i prema zabilježenom broju posjeta i prema akademsko znanstvenoj dimenziji u zajednici (djeluje kao izdavač raznih publikacija), što ga s pravom čini aktivnim sudionikom u formiranju kulturnog života Virovitice.

Muzej je u neprestanom razvoju te se pokušava ostvariti i kroz suvremeni pristup struci kao kulturni servis građana u širem smislu, što uključuje izložbe, prezentacije, radionice, koncerte, predavanja i ostale kulturne događaje.

Ciljevi Muzeja se ogledaju u konstantnom razvoju i unapređivanju muzejske djelatnosti. Također teže ostvarenju percepcije Muzeja kao baštinske ustanove te važnog dionika u održivom razvoju turizma.
Kroz Integrirani razvojni program Grada Virovitice imati će mogućnost prezentirati bogatu kulturnu i povijesnu baštinu no postati i prostorom za zabavu i smisleno provođenje slobodnog vremena te svojim sadržajem razviti dodatnu znatiželju kao motiv za posjet Muzeju.

Gradski muzej Virovitica